MAKALELER & YARGI KARARLARI

2024-03-27 Resim

Ramazan Kolisi-Yardımı, İşçinin Bordro hesaplaması nasıl yapılacaktır?

Bu yazımız Ramazan ayı münasebetiyle işverenlerin işçilerine sağladıkları yardımlardan dolayı SGK ve Vergi mevzuatı çerçevesinde bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Mart ayı bordroları henüz hazırlanmamışken umarım faydalı olur. .. Devamını gör..

2024-03-08 Resim

Devreden Sigorta Matrahında Uygulama kıstasları nelerdir?

İşçilere ücret dışında yapılan ve sigorta matrahına dahil olması gereken ödemeler, ödemenin yapıldığı ayda SGK tavan ücretini geçen bir ödemeyse aşan kısım takip eden 2 ay boyunca işçinin güncel sgk matrahına ilave edilmesi gerekir. .. Devamını gör..

2024-02-22 Resim

İşveren tarafından işçiye ödenen Özel Sağlık Sigortası Bordro Örneği kıstasları nelerdir?

İşverenler tarafından çalışanları adına ödenen şahıs/hayat sigorta primleri, işle ilgili olarak ticari ve mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsamında olduğundan, Gelir Vergisi Kanununun 40 ve 68’inci mad .. Devamını gör..

2024-02-14 Resim

Ay içinde farklı yan ödemelerin Sigorta ve Vergi istisnaları nasıl uygulanır?

Aile Yardımı : İşverence işçiye aile yardımı adı altında ödenen yardımların SGK primlerinde istisnası bulunmasına rağmen gelir vergisi matrahından indirimi yalnızca memurlara ödenen yardımlar için geçerlidir. .. Devamını gör..

2024-02-13 Resim

Çocuk Yardımında İstisna üstü tutarın bordrosu nasıl hesaplanır?

Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 .. Devamını gör..

2024-02-12 Resim

Yıllık izinlerin bir parçası 10 günden az kullandırılabilir mi?

İş Kanunu’nun 53 üncü maddesinde öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir. Yıllık izin sürelerini hatırlayalım! .. Devamını gör..

2024-02-09 Resim

Nakdi olarak bordroda verilen Yemek bedeli İstisna rakamını geçerse bordro nasıl hesaplanacaktı

Nakdi olarak ödenen yemek ücretlerinde SGK, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisnaları bulunmaktadır. .. Devamını gör..

2024-02-06 Resim

İşsizlik ödeneğini geri ödemek zorunda kalabilirsiniz!

İşsizlik ödeneği hangi durumda geriye dönük olarak faiziyle ödenmek zorunda olur? .. Devamını gör..

2024-02-02 Resim

İşyerinde hazırlanan yemek, işçinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır!

Giydirilmiş Ücret; İşverenin işçiye sağladığı ücret dışındaki ek sosyal menfaatlerin hesaplamaya dahil edilmesiyle elde edilen ücrettir. .. Devamını gör..

2024-02-01 Resim

Kötüniyet Tazminatı detayları ve hesaplama kıstasları nelerdir?

4857 SK. 17 maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun 18,19,20,21’nci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında .. Devamını gör..

2024-02-01 Resim

İşe İade sonrası Boşta Geçen süre ve İşe başlatmama Tazminatı hesaplama kıstasları nelerdir?

şe iade davasını kazanan işçinin işe iade edilmesi veya edilmemesi halinde kazanacağı ücretlerden birisi boşta geçen süre ücretidir. .. Devamını gör..

2024-01-30 Resim

SGK İşyeri tescillerinde doğru bilinen yanlışları düzeltelim!

Sosyal Güvenlik Kurumunda İşyeri tescil işleminde önem arz eden başlıkları sizler için toparladım. Bu yazımızla işlemlerinizdeki uygulama kıstaslarını detaylı aktarmış olacağız. .. Devamını gör..

2024-01-30 Resim

İşverenler dikkat! Haklıyken haksız duruma düşmek zorunda kalmayın!

Okuma yazma bilmeyen işçilerinize yapacağınız tebliğleri nasıl yapıyorsunuz? .. Devamını gör..

2024-01-26 Resim

İşçiden kesilen yevmiye ceza tutarlarını işveren kullanamaz!

Ücret kesme cezası 4857 sayılı İş Kanununun 38. Maddesinde düzenlenmiştir. İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremeyecektir. .. Devamını gör..

2024-01-25 Resim

İşçi nakillerinde İdari Para Cezası Uygulanmaz!

Yazılarımda mümkün olduğunca kafa karışıklığına sebep vermeden örneklerle, aslında kanun metninin birebir aynısını yazmaktansa metnin gerektirdiği uygulama kıstaslarını aktarıyorum. Zira herkes az çok kanunu biliyor ama burada yazdıklarımı .. Devamını gör..

2024-01-24 Resim

Sigortasız İşçi ya da Sahte Sigortalı gösterilenlerin tespiti halinde Teşvik İptali kıstasları!

Prim teşviklerinden faydalanan işverenlerin sigortasız işçi çalıştırmaması ve sahte sigortalı bildiriminde bulunmaması esastır. Bu yazımda bu kıstaslara uyulmaması halinde prim teşviklerinin süreçlerini aktaracağım. .. Devamını gör..

2024-01-22 Resim

İşsizlik ödeneğinde doğru bilinen yanlışlar ve uygulama kıstasları nelerdir?

Sigortalı işsizlere kanunda belirtilen şartları sağlamaları halinde İşsizlik Ödeneği bağlanmaktadır. İşsizlik ödeneğini çalışma hayatında olan herkes az çok temel hatları ile bilmektedir. Bu bilgilendirme yazısında çok kısa genel hatlarıyl .. Devamını gör..

2024-01-17 Resim

2024 yılı Kıdem Tazminatı tavanı belli oldu!

Memur aylıklarının belli olmasıyla birlikte Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabı da netleşmiş oldu. .. Devamını gör..

2024-01-17 Resim

Askerlik hizmeti sırasında işveren tarafından yatırılan SGK günleri ne olacak?

Askerlik hizmetini ifa etmek için askere gidenlerin işyerinde çalışıyor gibi sigorta günlerinin beyan edilmesi mümkün müdür? .. Devamını gör..

2024-01-02 Resim

2024 Yılı SGK Parametreleri yayınlandı!

2024 yılında geçerli olan Asgari Ücretin belirlenmesiyle SGK parametreleri de netleşmeye başladı. .. Devamını gör..

2023-12-28 Resim

4-a Emekli Aylık Bilgisi hesaplama uygulaması artık E-Devlette!

Emekli olduğu zaman ne kadar emekli aylığı alacağını merak eden sigortalılar önceden ne kadar emekli maaşı alırım linki üzerinden sgk sicil ve kişisel bilgilerini girdikten sonra anlık olarak alacakları emekli aylığını uygulama üzerinden g .. Devamını gör..

2023-12-28 Resim

2024 Yılı Asgari Ücret ne kadar oldu?

01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında geçerli olan Asgari Ücret belli oldu. .. Devamını gör..

2023-12-08 Resim

2024 Asgari Ücret artış oranlarına göre işveren maliyeti ne olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralıkta yapacak. 2024 yılı için tek asgari ücretin belirleneceği ve bu ücretin 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasını kapsayacağı da netlik kazandı. .. Devamını gör..

2023-11-23 Resim

Doğum borçlanması işlemlerinde tüm detaylar!

Doğum öncesi hizmet akdine tabi çalışması olanlar, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılanlar, Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar doğum borçlanması sebebiyle talepte bulunabilirler. .. Devamını gör..

2023-11-22 Resim

İşyeri tescil işlemi sonrası İSG Katip sisteminde atama onaylaması nasıl yapılacaktır?

SGK İşyeri tescil işlemi sonrası, tescil edilen işyerinde dışarıdan İş güvenliği uzmanı ve İşyeri hekimi ataması işlemleri nasıl yapılacaktır. Bu yazımızda bu hususa açıklık getireceğiz. .. Devamını gör..

2023-11-21 Resim

Personel İşlemlerinde Puantaj kayıtları eksik gün nedeni işlemleri nasıl yapılacak?

20.11.2023 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Duyuru da Puantaj kayıtları eksik gün nedeniyle ilgili değişen detaylara değineceğiz. .. Devamını gör..

2023-10-17 Resim

Emeklilere ödenecek Beşbin TL'yi kimler alabilecek? Yersiz faydalananlar olur mu?

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak verilecek 5.000 TL ikramiye netleşti. Peki hangi emekliler bu ikramiyeyi alacak. Tüm emeklileri kapsıyor mu? .. Devamını gör..

2023-09-28 Resim

Eyt'li olan herkes beş puanlık SGK prim indiriminden faydalanabilir mi?

Emeklilik için prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlayıp yaşı bekleyenler 03.03.2023 tarihli 32121 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun değişikliğine dair uygulama usul ve esasları 14.04.2023 tarihli 2023/19 sayılı Genelgede det .. Devamını gör..

2023-09-20 Resim

Şubeler arası geçişlerde rapor alan işçinin onay durumu nasıl olacaktır!

Rapor alan işçilerin aldıkları raporlar 2 gün ve üstünde ise vizite giriş ekranından rapor onayının işveren tarafından yapılması gerekmektedir. Peki işçi ay içinde işverenin başka bir sicil dosyasına nakil olmuşsa rapor onay işlemi nasıl ge .. Devamını gör..

2023-09-06 Resim

E-devlette Çalışma Hayatım kısmında kalan prim günü sorunu!

E-devlet portalı üzerinden çalışma hayatım sekmesinden emekliliğe dair bilgilerinize ulaşmanız mümkündür. Yaklaşık 20 gündür çalışma hayatım sekmesine tıklayanlar hayret içinde kalıyor! .. Devamını gör..

2023-07-28 Resim

İşverenler dikkat! Pandemi Dönemindeki eksik gün beyanlarını düzeltirken dikkatli olunuz!

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden faydalanan sigortalılar için eksik günlerinin tamamlanmasıyla ilgili SGK genelgesi yayınlandı. .. Devamını gör..

2023-06-22 Resim

Yemek Ücreti Sgk istisnası belli old!

Asgari ücretin artmasıyla birlikte nakdi olarak verilen yemek ücretlerindeki SGK istisnası da belli olmuş oldu. .. Devamını gör..

2023-06-22 Resim

Asgari ücret yeniden belirlendi!

01.01.2023-30.06.2023 tarihleri arasında geçerli olan Brüt 10.008,00 Asgari ücret, 01.07.2023-31.12.2023 tarihlerini kapsamak üzere tekrardan belirlendi .. Devamını gör..

2023-06-16 Resim

Engelli personel raporu süreliyse dikkat ediniz!

40 ve üzerinde engelli raporu olan işçiler için 14857 sayılı engelli teşviğinden faydalanmak mümkündür. Engelli personelin raporu süreliyse ne yapmak gerekir? .. Devamını gör..

2023-04-19 Resim

Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi beş puanlık Prim indirimi Genelgesi yayınlandı!

14.04.2023 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 2023/19 sayılı Genelgesiyle, Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Beş puanlık Prim indirimi detayları belli oldu. Detayı yazımızda. .. Devamını gör..

2023-03-23 Resim

Emekli başvurusu yapanlar emekli maaşını ne zaman alacak?

Emeklilik sebebiyle başvuru yapanların aylıkları takip eden aydan itibaren hesaplarına yatmaya başlayacaktır. Peki emekli aylıkları hangi tarihte yatacak. .. Devamını gör..

2023-03-02 Resim

Emeklilikte yaşa takılanların işten çıkış süreci nasıl yönetilecek?

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Resmi Gazetede yayınlamasıyla yürürlüğe girecek. Peki işten çıkacak olanların süreci nasıl yönetilecek. .. Devamını gör..

2023-02-22 Resim

Deprem bölgesindeki illerde Kısa Çalışma Ödeneği-Nakdi Ücret Desteği başvuruları nasıl olacak?

Olağanüstü hal süresince depremlerin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle işverenlerin Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret desteği başvuruları 22.02.2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe .. Devamını gör..

2023-02-17 Resim

Devreden Sigorta matrahı yeni yıla devreder mi?

SGK'nın taban matrahı 10.008, Tavan Matrahı ise asgari ücretin 7,5 katıdır. 10.008x7,5: 75.060,00 .. Devamını gör..

2023-02-17 Resim

Şubat ayında işçi nakli, Bildirge ve SGK gün sayılarında nasıl uygulanacaktır?

İşverenlerin Aynı vergi numarasına ait işyerlerinin SGK İşyeri dosyaları arasında işçi nakilleri yapılabilmektedir. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? .. Devamını gör..

2023-02-08 Resim

Maktu ücretli çalışan ve raporlu olunan sürelerde uygulama nasıl olacaktır?

Maktu ücret iş sözleşmesinin tarafları arasında önceden belirlenmiş ve ay içinde çalışılan gün sayısına bakılmaksızın ödenmesi kararlaştırılmış olan ücrettir. Bu tanımı verdikten sonra detaylara geçelim; .. Devamını gör..

2023-01-31 Resim

Emeklilikte yaşa takılanların kafası karışık! Borçlanmalar boşa mı gitti?

Emeklilikte yaşa takılanlarda, yaş şartının kalkacağı ve prim gün sayısının ise 5 Bin günle yeterli olacağı belirtilmekteydi. Ama o dönemdeki kanun dikkate alınacaksa, işe giriş tarihlerine denk gelen kademeli prim artışının da dikkate alın .. Devamını gör..

2023-01-26 Resim

SGK tavanını geçen ücretlerde bordro hesabı nasıl yapılır?

2023 yılı Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte SGK parametreleri de belli oldu. Asgari Brüt Ücret taban: 10.008,00 tl, SGK tavan ücret ise Asgari ücretin 7,5 katı olan 75.060,00 tl olarak belirlenmiştir. .. Devamını gör..

2023-01-16 Resim

Kıdem tazminatı fark ücretini ödemeyi unutmayın!

Kıdem tazminatı tavanı 05.01.2023 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığının Genelgesi ile 17.904,62 tl olarak belirlenmişti. .. Devamını gör..

2023-01-09 Resim

2023 Yılına ait SGK parametreleri belirlendi!

2023 yılına ait Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte SGK parametreleri de 05.01.2023 tarihli, 2023/3 sayılı SGK genelgesiyle yayınlandı. .. Devamını gör..

2023-01-03 Resim

2023 yılında Emekli olup çalışmaya devam eden personeller ne kadar ücret alacaktır?

Emekli olup çalışma hayatında Sosyal Güvenlik Destekleme primiyle çalışan işçilerin 2023 yılında alacakları ücret ne kadar olacaktır. Detayı yazımızda; .. Devamını gör..

2023-01-03 Resim

Engelli personellerin ücretlerine, 2023 yılında vergi indiriminden ne kadar yansıma olacak?

Çalışma gücünde en az 40 oranında çalışma gücü kaybı yaşayan ücretli çalışanların vergi indiriminden faydalanma imkanı bulunmaktadır. Bu vergi indiriminden faydalanan çalışanların 2023 yılında vergi indirim oranları da belli oldu. Detaylar .. Devamını gör..

2023-01-02 Resim

Emeklilikte yaşa takılanlar hangi prim gününe tabi olacak!

09.09.1999 öncesi işe girişi olan Kadın ve erkekler artık yaşa takılmadan emekli olabilecekler. Detaylar önemli! .. Devamını gör..

2022-12-22 Resim

2023 Yılı Asgari Ücret belli oldu! İşverene maliyeti nasıl olacak!

2023 yılı için asgari brüt ücret: 10.008,00 tl olarak belirlenmiştir. Peki bu artışla birlikte asgari ücretin neti ne kadar oldu. Detayı yazımızda! .. Devamını gör..

2022-11-29 Resim

Tüm detaylarıyla, Brütten nete ücret hesabı nasıl yapılır?

Bu yazımızda adım adım brütten nete ücret hesabının nasıl yapılacağı aktarılacaktır. Bu yazımızla hedeflenen bordro hesabında brütten nete nasıl ulaşıldığını aktarmak olacaktır. Bu hesaplama yazı dizisi halinde ilerleyen günlerde yine site .. Devamını gör..

2022-11-28 Resim

Elektrik, Doğalgaz, Isınma gideri karşılığı yapılan ödemelerin Bordrosu nasıl hesaplanacaktır?

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30.06.2023 tarihine kadar(bu tarih dahil) mevcut ücretlerine\prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödem .. Devamını gör..

2022-11-26 Resim

Toplu İş arama izni çıkış tarihini etkiler mi?

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshedilmesi nedeniyle işçilerin mağdur olmalarını önlemek amacıyla iş mevzuatında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri de işçilere yeni iş arama izni verilmesidir. .. Devamını gör..

2022-11-26 Resim

Aile yardımının nakdi ödenmesi halinde bordro düzenlemesi nasıl olacaktır?

Nakdi olarak işçilere, işverenler tarafından ödenen Aile Yardımı tutarlarının SGK istisnası bulunmaktadır. Bu istisna sınırsız bir istisna değildir. İstisna tutarı Asgari ücretin 10'u oranında uygulanmaktadır. .. Devamını gör..

2022-11-25 Resim

Meslek kodunu, işe giriş bildirgesinde güncellemeniz MUHSGK da düzeleceği anlamına gelmez!

Her işçinin fiili olarak yaptığı işin karşılığı olarak işe giriş bildirgesinde meslek kodu seçilmesi zorunludur. Bu meslek kodunun işçinin yaptığı fiili görevin değişmesi halinde de güncellenmesi gerekir. .. Devamını gör..

2022-11-24 Resim

Yemek ücretinde SGK ve Gelir vergisi istisnası nasıl uygulanacak?

09.11.2022 tarihli Resmi Gazetede Kanun değişikliğiyle İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 tl yi aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir. .. Devamını gör..

2022-11-21 Resim

Elden aldığınız ücret geleceğinizi olumsuz etkiler!

Elden alınan ücret geleceğimizi nasıl etkiler? dediğinizi duyar gibiyim. Yazımızda detaylandıralım. .. Devamını gör..

2022-11-21 Resim

SGK İşe giriş bildirgesi iptal süresi esnetildi!!

Bilindiği üzere sigortalı işe giriş bildirgeleri evrak tarihi ile aynı gün gece yarısına kadar iptal edilebilmekteydi. Lakin işverenler işe girişini yaptıkları personellerin işe başlamayacaklarını çoğu zaman bir sonraki gün öğrenmekteydi. .. Devamını gör..

2022-11-21 Resim

SGK İşten Çıkış Kodları Neden Önemlidir?

İşten ayrılan personellerin işten çıkış süreçlerinde işveren ya da işveren vekili çalışanlar tarafından SGK çıkış sürecinin doğru ve usulüne uygun olarak yürütülmesi gereklidir. .. Devamını gör..

2022-11-21 Resim

Toplu İş Sözleşmesine göre hesaplanan farkların Ek Bildirgesi nasıl verilir?

İşletmelerin Sendikalarla Toplu İş sözleşmesi görüşmeleri kimi zaman aylar içinde sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla bu Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri sonuçlandıktan sonra geriye dönük olarak işçilerin sosyal haklarının verilmesiyle de sonuçl .. Devamını gör..

2022-11-18 Resim

İş kazası geçiren işçiye, kaza geçirdiği günün SGK primi ödenir mi?

İş kazası geçiren işçi, kaza geçirdiği gün raporlu olması halinde, o günün sgk priminin ödenmesi gerekmektedir. .. Devamını gör..

2022-11-18 Resim

İş kazası ve meslek hastalığı SGK’ya kaç gün içinde bildirilmelidir?

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan işçilerin iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından, işyerinin tescilli bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) müdürlüğüne en geç kazadan sonraki 3 iş günü .. Devamını gör..

2022-11-18 Resim

İş akdi fesihlerinde hangi maddeler, hangi durumlarda kullanılır?

İş akdi sona eren işçilerin çıkış sebeplerine göre çıkış kodları seçilmesi gerekmektedir. Bu çıkış kodları nelerdir? .. Devamını gör..

2022-11-18 Resim

İşten çıkış kodları revize edildi!

Sosyal Güvenlik Kurumu 01.04.2021 tarihli 2013/11 Sayılı Genelgede değişiklik yaparak çıkış kodlarına 9 farklı çıkış kodu ekledi. Peki geçmişteki çıkış kodları yetersiz miydi? .. Devamını gör..

2022-11-18 Resim

Deneme Süresi kıdeme esas süreden sayılır mı?

İş Kanununun 15. maddesine göre Deneme süreli iş sözleşmesi en çok 2 ay olabilir. Ancak Toplu iş sözleşmesiyle dört aya kadar uzatılabilir. .. Devamını gör..

2022-11-18 Resim

İşçiye Yevmiye Cezası verilebilir mi?

4857 sayılı İş Kanununun 38. maddesinde, işçilerden kesilecek ücret kesme cezasının hangi hallerde kesilebileceği belirtilmiştir. .. Devamını gör..

2022-11-18 Resim

Kötüniyet tazminatı nedir? Nasıl hesaplanır?

İşverence fesih hakkının kötüye kullanılmasının tespiti halinde ihbar süresinin 3 katı tutarında ödenmesi gereken tazminattır. .. Devamını gör..

2022-11-18 Resim

Doğalgaz ve Isınma desteği bordrosu nasıl hesaplanacaktır?

Çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık 30.06.2023 tarihine kadar yapılan aylık 1.000 tl yi aşmayan ödemelerin Sgk ve Gelir vergisinden istisna olacaktır. .. Devamını gör..

2022-11-18 Resim

İşe iade nedir? İşe başlatmama tazminatındaki süreler nasıl belirlenir?

İşe iade davası, işveren tarafından iş akdi feshedilen ancak bu feshin geçersiz olduğunu düşünen işçinin, iş güvencesinden faydalanarak işe iadesini talep ettiği davadır. .. Devamını gör..

2022-11-17 Resim

SGK, Teşvik Kontrolü sitesini yayına aldı!

DESTEK AL, istihdamın artırılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş teşvik, destek ve indirimleri anlaşılır ve kolay erişilebilir şekilde bir araya getiren bir sitedir. .. Devamını gör..

2022-11-17 Resim

Kıdem Tazminatı yazısı işe giriş tarihlerine göre değişkenlik gösterir mi?

Çalışılan işyerinden emekli olmadan da kıdem tazminatını talep etme imkanı bulunmaktadır. Bu durum işe giriş tarihine ve prim günlerine göre değişiklik gösterir. .. Devamını gör..

2022-11-16 Resim

İhbar süreleri nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununda ihbar süreleri belirtilmiştir. .. Devamını gör..

2022-11-16 Resim

Kısmi süreli çalışmalarda 20 günden fazla sgk günü bildirilemez!

Kısmi süreli çalışmalar bir ayda 20 günden fazla olamaz. Detayları yazımızda. .. Devamını gör..

2022-11-16 Resim

Kıdem Tazminatı ve Kıdeme Esas Süre nasıl hesaplanır?

İşten ayrılan işçinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrılması halinde işveren tarafından işçinin çalışma süresine göre hesaplanan bir ödemedir. Peki bu hesaplama ve kıstasları nelerdir? .. Devamını gör..

2022-11-09 Resim

Cumartesi günü yıllık izine dahil edilir mi?

Çalıştığı işyerinde bir yılını doldurmuş işçi 14 günlük yıllık izin hak etmiş oluyor. Peki işyerinde Cumartesi günü çalışılmıyorsa, Cumartesi günü yıllık izin süresinden düşer mi? .. Devamını gör..

2022-11-07 Resim

Kullanılmayan Yıllık izinler ücret olarak ödenebilir mi?

Yıllık ücretli izin hakkı vazgeçilemez bir hak olup, tek taraflı olarak bu haktan feragat edilemez. Dolayısıyla işyerinde çalışmasını sürdüren bir işçinin yıllık ücretli izin hakkını kullanmayarak, bu süreye ait izin ücretini talep etmesi y .. Devamını gör..

2022-11-07 Resim

Yıllık İzin nedir? Yıllık izin süreleri değişir mi?

İşçinin işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olması halinde yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin süreleri İş Kanununun 53. Maddesinde geçmektedir. İşçinin hizmet s .. Devamını gör..