MAKALELER & YARGI KARARLARI

2024-02-16 Resim

Fesihte altı iş günlük sürenin hesabı nasıl yapılmalıdır?

Derhal fesih hakkını kullanma süresi, fesih sebebini öğrenme tarihinden itibaren 6 iş günü içinde kullanılmalıdır. .. Devamını gör..

2024-01-17 Resim

Trafik cezası hangi durumda işçiden kesilir?

İşveren tarafından işçilere tahsis edilen araçla, işçinin kendi kusurundan dolayı bir trafik cezası gelmesi halinde nasıl bir işlem yapılmalıdır. .. Devamını gör..

2023-03-23 Resim

İstifa dilekçesi matbu ise geçerli değildir!

İşçilerin iş akitleri işçi tarafından ve işveren tarafından olmak üzere iki yolla feshi mümkündür. Bu feshin usulüne uygun yapılmaması halinde işverenleri sancılı bir süreç beklemektedir. .. Devamını gör..

2023-01-09 Resim

İş sözleşmesinin feshinde görevi yapmamakta ısrar etmesi, görevi yapmama eyleminden sonra devam

4857 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (h) alt bendine göre iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin “görevi yapmamakta ısrar etmesi” şart olup, işverenin hatırlatmasının ardından sadece bir kez görevi yapmama .. Devamını gör..

2023-01-09 Resim

Doğum Sonrası işveren tarafından süt izninin kullandırılmaması halinde süt izin ücreti 50 zaml

Doğum sonrası kadınların çocuk 1 yaşına gelen kadar günde 1,5 saat süt izni bulunmaktadır. Detayı yazımızda. .. Devamını gör..

2022-11-17 Resim

İşçinin ücret pusulası imzalı olsa bile tanıkla fark ücretine hak kazanır!

İşçi ücret pusulalarını imzalamış olsa bile, olması gerekenden daha az mesai eklendiğini tanıklarla ispat etmesi gerekir. Detayı yazımızda; .. Devamını gör..

2022-11-07 Resim

Yıllık izin hesabında 1 yıldan artan süreler kıst olarak hesaplanır mı?

İşçinin Yıllık izin hak edişinin olabilmesi için çalıştığı işyerinde deneme süresi dahil 1 tam yıl çalışması gerekmektedir. Tam yıldan artan sürelerin ise yıllık izin hesabında nasıl olması gerektiği her ne kadar net olsa da Yargıtay 9. Huk .. Devamını gör..