Ay içinde farklı yan ödemelerin Sigorta ve Vergi istisnaları nasıl uygulanır?

Ay içinde farklı yan ödemelerin Sigorta ve Vergi istisnaları nasıl uygulanır? Resim

Ay içinde farklı yan ödemelerin Sigorta ve Vergi istisnaları nasıl uygulanır?

Bu yazımızda ay içinde birden fazla yan ödeme olması halinde Sigorta ve Vergi istisnalarının nasıl uygulandığını aktaracağım.

Aile Yardımı       : İşverence işçiye aile yardımı adı altında ödenen yardımların SGK primlerinde istisnası bulunmasına rağmen gelir vergisi matrahından indirimi yalnızca memurlara ödenen yardımlar için geçerlidir.

01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında 20.002,50x0,10: 2.002,50 TL tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Evlenme Yardımı:   193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin 5 numaralı bendinde ise; "Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar (Bu istisna hizmet erbabının iki aylığına veya buna tekabül eden gündeliklerinin tutarına kadar olan yardım kısmına uygulanır.)" gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

5510 sayılı Kanun 80. Maddesi 1. Fıkrası “b” bendine göre, “b. Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.”

Ödeme Açıklaması

SGK

Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Aile Yardımı

A.Ü-%10

Var

Var

Evlenme Yardımı

Yok

Sınırlı- İşçinin iki aylığına kadar

Var

 

Örnek: İşçi A’nın Brüt ücreti 32.500 tl olup ay içinde evlenmiş ve işveren tarafından bir brüt ücreti kadar Evlenme yardımı verilmiştir. İşçi evlendiği için, Aile Yardımı adı altında Brüt 4.500 tl ödeme yapılmıştır. Bordrosunu hesaplayalım!

 

 

 

 

 

0 Yorum var

Yorum Yap

Email Adresiniz görünmeyecektir.*