Çocuk Yardımında İstisna üstü tutarın bordrosu nasıl hesaplanır?

Çocuk Yardımında İstisna üstü tutarın bordrosu nasıl hesaplanır? Resim

Çocuk Yardımında İstisna üstü tutarın bordrosu nasıl hesaplanır?

Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yasını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarından en fazla iki çocuk (iki çocuk dahil) için çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin, çocuk basına aylık asgari ücretin %2'si (2024 yılı 400,05 TL), aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Çocuk Yardımında Gelir Vergisi istisnası da bulunmaktadır. Bu istisna ise sınırsız değildir.
01.01.2024-30.06.2024 tarihleri arasında;
0-6 yaş grubu Gelir Vergisi istisna tutar: 380,44
6 yaş üstü Gelir Vergisi istisna tutar: 190,22
Bu tutarın üstünde verilen çocuk yardımları gelir vergisine tabi olacaktır.
Çocuk Yardımında damga vergisi istisnası bulunmamaktadır.

 Hesaplama nasıl olacaktır.

Hesaplamada istisna rakamları üstünde bir tutardan örneklendirme yapacağım!


0 Yorum var

Yorum Yap

Email Adresiniz görünmeyecektir.*