Devreden Sigorta Matrahında Uygulama kıstasları nelerdir?

Devreden Sigorta Matrahında Uygulama kıstasları nelerdir? Resim

Devreden Sigorta Matrahında Uygulama kıstasları nelerdir?

İşçilere ücret dışında yapılan ve sigorta matrahına dahil olması gereken ödemeler, ödemenin yapıldığı ayda SGK tavan ücretini geçen bir ödemeyse aşan kısım takip eden 2 ay boyunca işçinin güncel sgk matrahına ilave edilmesi gerekir. Bu ilavenin yapıldığı aylarda sigorta matrahı ilave yapılan tutar kadar artmış olacaktır. Çünkü ücret dışında yapılan ödeme ile tavanı aşan tutardan sigorta primleri kesilememiş olacaktır. 
Bu düzenleme 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinde düzenlenmiştir. 
Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilir" denilmektedir.
Hesaplama Notları;
 Sgk Tavan Ücreti yürürlükteki Brüt Asgari Ücretin 7,5 katıdır.
 Ücret dışında bir ek ödemenin SGK Tavan Matrahını geçmesi halinde geçen tutar bir sonraki aya devreder.
İşçinin Kök ücreti tavan rakamın üstündeyse, ek ödemeler olsa bile matrah devrinden bahsemedeyiz.
Örneğimizde İkramiye ödemesinden Gelir ve Damga vergisi kesildiği için devreden matrah rakamından Şubat ayında Gelir ve Damga vergisi kesilmez.
Hesaplamayla pekiştirelim;


0 Yorum var

Yorum Yap

Email Adresiniz görünmeyecektir.*