Fesihte altı iş günlük sürenin hesabı nasıl yapılmalıdır?

Fesihte altı iş günlük sürenin hesabı nasıl yapılmalıdır? Resim

Fesihte altı iş günlük sürenin hesabı nasıl yapılmalıdır?

Derhal fesih hakkını kullanma süresi, fesih sebebini öğrenme tarihinden itibaren 6 iş günü içinde kullanılmalıdır.

Haklı nedenle fesihte en önemli husus ise fesih için gerekli olan 6 iş günlük süre olup, bu sürenin aşılması durumunda yapılan feshin geçersiz hale gelmesidir.

Olayın öğrenme tarihinden itibaren 6 iş gün veya fiilden sonra 1 yıl geçmesi halinde fesih hakkı kullanılmaz.

      6 iş günlük sürenin hesabına iş günleri esas alınmalıdır. Tatil günleri hesaba dahil edilmeyecektir. İşçinin Cumartesi- Pazar günleri çalışmasının olmaması halinde, hak düşürücü süre hesabında bu günler dikkate alınmamalıdır.

      İşçi açısından bakılırsa olay tutanağı 12.02.2024 tarihinde tutulmuş olsa bile, işçiden savunma 15.02.2024 tarihinde alınmış ise, hak düşürücü süre 16.02.2024 tarihinde başlayacaktır.

  •        6 günlük süre, işçi ya da işverenin olayı öğrendiği günden itibaren başlar.(7.HD.2013/3457 E.2013/8686 K.13.05.2013)
  •        6 iş günlük süre hesabında tatil günleri dikkate alınmayacaktır.(9.HD.2013/8809 E.2015/5874 K. 11.02.2015)
  •        Feshe yetkili makam var ise bu makama bildirim tarihinin araştırılması gerekecektir.(22.HD.2012/20001E.2013/6994 K.02.04.2013)
  •        Konuyla ilgili soruşturma yapılması süreyi başlatmayacaktır.(9HD.2018/3030 E.2018/11852 K.28.05.2018)

 Haklı nedenle fesih hangi sonuçları doğurur?

İşçi Tarafından;

Haklı nedenle iş akdini fesheden işçi ise, şartlar oluşmuş ise kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Haklı nedenle işten ayrılan işçi için ihbar süresi söz konusu olmaz. Bu süreyi beklemez.

İşveren Tarafından;

Haklı nedenle iş akdini fesheden işveren, bu feshin “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” tan kaynaklanmasını ispat etmesi durumunda kıdem tazminatı ödemez.

Haklı nedenle fesih işlemi yapan işveren ihbar öneli için geçerli olan süreleri beklemek zorunda değildir. İhbar tazminatı da ödemeyecektir.

 

0 Yorum var

Yorum Yap

Email Adresiniz görünmeyecektir.*