İşveren tarafından işçiye ödenen Özel Sağlık Sigortası Bordro Örneği kıstasları nelerdir?

İşveren tarafından işçiye ödenen Özel Sağlık Sigortası Bordro Örneği kıstasları nelerdir? Resim

İşveren tarafından işçiye ödenen Özel Sağlık Sigortası Bordro Örneği kıstasları nelerdir?

İşverenler tarafından çalışanları adına ödenen şahıs/hayat sigorta primleri, işle ilgili olarak ticari ve mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsamında olduğundan, Gelir Vergisi Kanununun 40 ve 68’inci maddeleri çerçevesinde ticari ve mesleki kazanç kapsamında indirim konusu yapılabilecektir. İşverenleri çalışanlarına sağladıkları bu tür menfaatlerin net ücret ödemesi olarak değerlendirilmesi ve brüte tamamlanarak vergi tevkifatının yapılması gerekmektedir. İşverenler tarafından çalışanları adına ödenen şahıs/hayat sigorta prim ödemesinin vergisel açıdan iki boyutu bulunmaktadır.
 SGK AÇISINDAN
İşveren tarafından sigortalı adına yapılacak özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen primin aylık asgari ücretin % 30 u oranındaki tutar aylık SPEK hesaplamasında dikkate alınmaz. 20.002,50x30%:6.000,75
GELİR VERGİSİ AÇISINDAN
193/63. Md.3 de, İşveren tarafından işçileri için ödenen ÖSS primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15 ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.
 Hesaplayalım;


0 Yorum var

Yorum Yap

Email Adresiniz görünmeyecektir.*