İşyerinde hazırlanan yemek, işçinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır!

İşyerinde hazırlanan yemek, işçinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır! Resim

İşyerinde hazırlanan yemek, işçinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır!

 Giydirilmiş Ücret; İşverenin işçiye sağladığı ücret dışındaki ek sosyal menfaatlerin hesaplamaya dahil edilmesiyle elde edilen ücrettir.
 İşyerinde hazırlanıp, işçiye ayni olarak öğle yemeği verildiği durumlarda tazminat hesabını nasıl yapıyorsunuz?
 Çoğu işveren işyerinde hazırlanıp işçilere servis edilen yemek bedelini tazminat hesabında dikkate bile almıyor. Peki ayni verilen bu yemek tazminat hesabına konu olur mu? Olursa nasıl bir işlem yapılmalıdır?
✅ İşçiye sağlanan ayni hakların parasal değeri ve son bir yıllık ortalaması hesaplamada dikkate alınmalıdır. Ayni menfaatlerin parasal değeri ise işverene olan maliyetine göre değerlendirilmelidir.
⚖22.H.D.2016/26677 E.2019/24179 K.24.12.2019
✅ Ayni yemek bedelinin tam olarak belirlenememesi durumunda;
İşyerinde yapılıp işçilere servis edilen yemeğin bedelinin tam olarak belirlenememesi halinde, piyasa araştırmasının yapılması ya da lokantacılar odası, belediye gibi kurumlardan 1 günlük yemek bedelinin nakdi değeri belirlenmeli ve giydirilmiş ücrete eklenmelidir.
⚖7.HD.2014/8178 E.2014 /14920 K. 01/07/2014 
✅Her ay 15 gün çalışan işçinin Kıdeme Esas yemek ücreti nasıl hesaplanır?
Kıdeme Esas giydirilmiş ücretin hesabında 1 ayda fiilen 15 gün çalışılıyorsa yemek bedeli 26 gün üzerinden hesaplanıp brüt ücrete eklenemez. 15 gün fiili çalışması varsa yemek bedeli 15 ile çarpılıp 30’ a bölünerek hesaplanmalıdır.
⚖9. HD. 2016/23579 E.2019/4743 K.26/02/2019
✅Yemek Yardımı tutarı Brütleşmeden Net olarak Giydirilmiş Ücrete eklenmelidir!
Ayni olarak verilen Yemek Yardımı için bulunan bir günlük yemek bedeli sosyal yardım niteliğinde olduğu için SSK ve Gelir vergisinden muaftır. Vergiden muaf olan bir tutarın brütleştirilerek Brüte
Ücrete eklenip giydirilmiş ücretin bulunması doğru değildir.
⚖9. HD.2014/29044 E. 2015/1476 K. 20.01.2015

0 Yorum var

Yorum Yap

Email Adresiniz görünmeyecektir.*