Kötüniyet Tazminatı detayları ve hesaplama kıstasları nelerdir?

Kötüniyet Tazminatı detayları ve hesaplama kıstasları nelerdir? Resim

Kötüniyet Tazminatı detayları ve hesaplama kıstasları nelerdir?

4857 SK. 17 maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun 18,19,20,21’nci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir.

???? Detaylar;
❗Bu tazminat türü belirsiz süreli sözleşmelerde uygulanma yeri bulur.
❗Belirli süreli sözleşmelerde kötü niyet tazminatı ödenmez.
❗Bu tazminat türünün ilk ve başlıca koşulu işçinin iş güvencesi kapsamında olmamasıdır. Bu ne demek? 30’dan az sayıda işçinin çalıştığı işyerinde çalışmak, 30’dan fazla işçi olsa bile 6 aydan kısa çalışması olan işçiler bu tazminat türünden faydalanabilir.
❗Bu tazminat türünü gerektiren sebepler; İşvereni şikayet etmek, işveren aleyhine dava açmak, işveren aleyhine tanıklık yapmak, hamilelik halleri olabilir.
❗İhbar tazminatının ödenmiş olması kötüniyet tazminatını geçersiz kılmayacaktır.
❗Fesih hakkını kötüye kullanan işveren, bildirim sürelerine(ihbar önelleri) ait ücretin üç katı tutarında tazminat ödeme zorun kalabilecektir.
❗İş güvencesi kapsamında olan işçiler kötüniyet tazminatına hak kazanamaz.
❗Bu tazminat türü ihbar süreleriyle ilgili olduğu için ihbar tazminatında olduğu gibi gelir ve damga vergisi kesintisine tabidir.


0 Yorum var

Yorum Yap

Email Adresiniz görünmeyecektir.*